Chinese acupunctuur

Klassieke Chinese acupunctuur gecombineerd met originele Chinese fysiotherapie

Chinese acupunctuur

Acupunctuur (acus = naald en pungure = steken) bestaat al meer dan 2500 jaar en wordt- naast kruidengeneeskunde en cupping-  gebruikt in de Chinese geneeskunde. De Chinezen hebben in een vroeger tijdperk opgemerkt dat de huid bij organische aandoeningen aan de oppervlakte pijngevoelig wordt, door er een naald in te steken verdween de aandoening. Drie mensen hebben een grote rol gespeeld in het ontwikkelen van deze geneesmethode, te weten: Fou Hi, Houang Ti en Cheng Nong. Fou Hi besefte dat er een kracht bestaat die het hele leven beheerst (Qi), en tegengestelde krachten die elkaar aanvullen (Yin en Yang), deze theorie vormt een belangrijke basis voor de filosofie van de Chinese geneeskunde. Houang Ti gaf vooruitgang aan de acupunctuur door de stenen naalden te vervangen door metalen.

De traditionele Chinese acupunctuur bestaat uit het inbrengen van roestvrijstalen naalden op acupunctuurpunten welke liggen op een uitgebreid meridiaansysteem. Er zijn 12 hoofdmeridianen die weer verdeeld worden in 6 yin en 6 yangmeridianen. Iedere meridiaan is verbonden met een orgaan in het lichaam. Yinorganen zijn het hart, de longen, de milt, lever, nieren en de kringloop (circulatie). De pancreas bestond vroeger niet, maar wordt nu bij de milt ingedeeld. De zes yangorganen zijn de dunne en dikke darm, maag, galblaas, blaas en drievoudige verwarmer. De drievoudige verwarmer heeft als funktie orgaansystemen te stimuleren. Naast deze hoofdmeridianen lopen er door het lichaam ook nog extra- meridianen.

Alle meridianen in het lichaam zijn onderling met elkaar verbonden waardoor de energie die door de meridianen stroomt (Qi) een kringloop vormt. Acupunctuur brengt het Yin, Yang, Qi en bloed van het lichaam in evenwicht. Dit komt doordat er bloedvoedende acupunctuurpunten zijn, punten die Qi of bloedstagnatie opheffen, Qi reguleren, Qi stimuleren, Yin of Yang voeden, sederend werken of een verbinding maken met een andere meridiaan. De pols en tongdiagnostiek is samen met de klacht van de patiënt leidend voor de keuze van de te prikken acupunctuurpunten.

Diagnostiek bij acupunctuur

Alvorens een acupuncturist tot behandeling overgaat zal hij u eerst een anamnese afnemen waaruit naar voren moet komen wat uw hoofdklacht betreft en een eventueel westerse diagnose omzetten naar een Chinese diagnose.

Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het voelen van de pols en het bekijken van de tong. Als de Chinese diagnose is gesteld kan hij overgaan tot behandeling hetgeen inhoudt dat u steriele wegwerp naaldjes geprikt krijgt op verscheidene plaatsen van het lichaam. Deze behandeling is vrijwel pijnloos. Bij Tung en Tan acupunctuur (dit wordt veelal ingezet bij het behandelen van pijnklachten) worden de naalden op een andere plek gezet dan de pijnlijke plaats. Bent u toch bang dat de bahandeling pijn zal doen ? Dan is laseracupunctuur voor u een uitstekend alternatief.

Afhankelijk van uw klachten (acuut, chronisch) en in welk stadium u zich in de behandeling bevind (beginstadium, gevorderd stadium) wordt een tijdstip met u afgesproken wanneer u de volgende behandeling ondergaat

Indicaties voor acupunctuur

De WHO (World Health Organisation) heeft voor verschillende aandoeningen acupunctuur aanbevolen:
Acute sinusitis, acute rhinitis, verkoudheidsaandoeningen, acute tonsillitis, acute bronchitis, astma bronchiale, acute conjunctivitis, retinitis, myopie bij kinderen, cataract, tand- en kiespijn, pijn na extractie, gingivitis, acute en chronische pharyngitis, oesophagus- en cardiospasmen, de hik, gastroptosis, acute en chronische gastritis, gastrische hyperaciditeit, acute en chronische ulcus duodeni, acute bacteriële dysenterie, obstipatie, diarree, paralytische ileus, hoofdpijn, migrainetrigeminusneuralgie, facialisparese, paresen na apoplexie, perifere neuropathie, gevolgen van poliomyelitis, M. Ménière, neurogene blaasdysfunctie, nachtelijke enuresis, intercostaalneuralgieën, schouder-armsyndroom, “frozen- shoulder“, tenniselleboog, ischias en lage rugpijn.

In de praktijk zien wij echter dat veel meer aandoeningen succesvol middels acupunctuur kunnen worden behandeld, zoals allerlei pijnklachten, menstruatieverstoringen, slaapstoornissen, hypertensie, hartklachten, psychische klachten als depressies en angststoornissen, stressverschijnselen, fibromyalgie, fertiliteitsstoornissen (IVF, ICSI en IUI trajectbegeleiding), impotentie, huidklachten en chronische vermoeidheidsklachten.

Chinese kruiden kunnen als totale behandeling of als extra ondersteuning worden ingezet.

Contra-indicaties voor acupunctuur

Het gebruik van sommige acupunctuurpunten zijn gecontraïndiceerd tijdens zwangerschap. Daarom moet u de acupuncturist altijd melden wanneer u denkt zwanger te zijn.

Zwangerschap op zichzelf is geen contra- indicatie voor acupunctuur. Begeleiding van vrouwen in IVF, ICSI en IUI trajecten zijn in opkomst, net zoals het behandelen van zwangerschapsklachten met acupunctuur.

Er zijn acupunctuurpunten die een menstruatie kunnen stimuleren. Tijdens een menstruatie een acupunctuurbehandeling ondergaan is absoluut ongevaarlijk, maar meldt altijd vooraf aan de behandelaar wanneer u ongesteld bent om overmatig bloedverlies te vermijden.

Elektrische stimulatie van de acupunctuurnaalden mag niet worden gebruikt wanneer u een pacemaker heeft.

Wanneer u angst heeft voor naalden is laseracupunctuur een uitstekend alternatief.

(Specialisaties Chinese acupunctuur

 • Advanced internship class on acupuncture and TCM, treatments for diabetes, pain diseases, cardiovascular diseases, insomnia and hyperlipermia. (Wangjing Hospital of China, Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing- China)
 • Abdominal diagnosis according to the Nan Jing. (Qing Bai)
 • Abdominal acupuncture. (European Academy of Traditional Medical Science- prof. dr. Tianjun Wang)
 • Psyche, emotions and spirit. (Qing Bai)
 • Wrist- Ankle acupuncture. (European Academy of Traditional Medical Science- prof. dr. Tianjun Wang)
 • Verschillende specialisaties van het Chinese Beijing International Acupuncture Training Center met praktijkervaring op de afdelingen voor pijnbehandelingen en cosmetische acupunctuur. De topics (theoretische scholing door professoren en artsen van het CBIATC) waren : Depressie, slapeloosheid (insomnia), behandelen van verslaving aan alcohol, stoppen met roken, eetverslaving/ behandelen van obesitas, anorexia, menopauzale klachten (overgangsverschijnselen), impotentie, cervicale spondylosis, “frozen shoulder”, epicondylitis (tennis-elleboog), hoofdpijn en migraine, maagpijn, fantoompijn, hypertensie, palpitaties van het hart, incontinentie en enuresis nocturna (bedplassen bij kinderen), duizeligheid/ vertigo, cosmetische acupunctuur en het behandelen van ernstige acné, neurodermatitis, hoest, astma, behandelen van restverschijnselen na een CVA, begeleiden van Diabetes Mellitus, allergieën.
 • Specialisatie abdominale acupunctuur. (Prof. Zhiyun Bo)
 • Acupuncture management of neurological pain, trigeminal neuralgia, migraine headache, sudeck, sequela, scatica, post herpes zoster, diabetic neuropathy, multiple sclerosis, chemotherapy, alcoholism, amputation. (Sun Peilin)
 • Vrouwelijke infertiliteit (IVF/ ICSI/ IUI traject begeleiding) (Martine Cornelissen)
 • Musculo skeletal pain, TCM pathology and treatment by acupuncture (Umberto Mazzanti)
 • Clinical strategies for stubborn cases (Kiiko Matsumoto)
 • Shen acupuncture (behandelen van psychische aandoeningen met acupunctuur-Yair Maimon)
 • Tung acupuncture (Hans-Georg Ross)
 • Treating Shen disturbance with extraordinary meridians and Ghost points (Deirdre Courtney)
 • Advanced acupuncture treatment for mental diseases (prof. dr. Tianjun Wang)
 • Effectief pijn behandelen, met Tung en Tan acupunctuur (Kris Oosting)
 • How to select herbal formulas according to diagnosis (dr Tiejun Tang)
 • Chinese kruidenopleiding (patenten) (Pauline Vonk)
 • 2020 webinars over Corona via ZHONG
 • Verkennen van het innerlijk landschap (medische Qigong) (Ruud Raaijmakers)
 • Bescherming tegen opname van pathogene factoren (medische Qigong) (Ruud Raaijmakers)

0320-213668

van maandag t/m vrijdag
met voicemail

06-34642892

Zonder voicemail

CONTACT

De Zuiderzeepraktijk Lelystad

Langstraat 22
8245 GJ  Lelystad

Openingstijden

van tot
Ma 10:00 17.00
Di 12:00 17:00
Wo 10:00 17.00
Do 12:00 17.00
Vr 10:00 17:00